Εμείς

Ο Κλεάνθης Αρβανιτάκης και η Φρόσω Αρβανιτάκη, που είναι και οι ιδρυτές του εκδοτικού οίκου Δέλτος, έχουν συγγράψει τη βασική μέθοδο διδασκαλίας με τίτλο Επικοινωνήστε Ελληνικά, κα­θώς και κάποια άλλα από τα βιβλία που εκδίδει η εταιρεία, μόνοι ή σε συν­ερ­γασία με άλλους συναδέλφους. Έχουν δε διδάξει σε ομάδες ξενόγλωσσων σπουδαστών για πάρα πολλά χρόνια.
Οι συγγραφείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, έχοντας θεωρητική κατάρτιση και πείρα στην διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένη γλώσσα, κατανοούν πλήρως τις δυσκολίες και τα ενδιαφέροντα των ξενόγλωσσων σπουδαστών.

Η ιστορια μας

Οι Εκδόσεις Δέλτος, από την ίδρυσή τους το 1990, είχαν και έχουν πάντα το ίδιο συγκεκριμένο αντικείμενο: την έκδοση δια­φόρων μορφών υλικού για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από ξενόγλωσσους σπουδαστές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας 14 ετών και πάνω.

οι προτεραιοτητες μας

  • Να μάθει ο σπουδαστής / η σπουδάστρια την ελληνική γλώσσα όπως μιλιέται και γράφεται σήμερα, με εύκολο και ευχάριστο τρόπο, μέσα από ποικίλα θέματα και καθημερινές καταστάσεις, με διάφορα πολιτιστικά/πολιτισμικά στοιχεία, τόσο από το σήμερα όσο και από το χθες της Ελλάδας.
  • Να μπορεί ο δάσκαλος να παρουσιάζει και να καλύπτει κάθε φορά την ύλη του με ενδιαφέροντα και ζωντανό τρόπο, με πολλές και ποικίλες ασκήσεις, για να εξασκηθεί ο σπουδαστής / η σπουδάστρια επαρκώς.