ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πληροφορίες για την παρούσα Πολιτική και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

Η ιστοσελίδα www.deltos.gr η οποία περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου των Εκδόσεων Δέλτος (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), ανήκει στην εταιρεία «Ε. Αρβανιτάκη και ΣΙΑ ΟΕ», με διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Δέλτος», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 69114803000, με έδρα στη Νέα Σμύρνη, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 69, ΤΚ: 17121, ΑΦΜ: 999569827 ΔΟΥ: Καλλιθέας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@deltos.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 9322393 (εφεξής «Εκδόσεις Δέλτος» ή «Επιχείρηση»), η οποία νομίμως την παρέχει και τη διαχειρίζεται.

Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου την οποία ακολουθούν οι Εκδόσεις Δέλτος και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο με τους Γενικούς Όρους Χρήσης που τη διέπουν συνολικά. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής παρακαλούμε μην εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα. Η Πολιτική αυτή περιγράφει ποιες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να συλλέξουμε για τα πρόσωπα που πλοηγούνται στην Ιστοσελίδα μας είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες, κατά την χρήση αυτής και των υπηρεσιών της, καθώς και πως μπορεί να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές.

Οι Εκδόσεις Δέλτος αποτελούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@deltos.gr ή και τηλεφωνικά στο +30 210 9322393.

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητας και των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε ότι θα τηρούμε τόσο το Γενικό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όσο και το εκάστοτε ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γενικά, αλλά και ειδικά στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας απευθύνονται σε ένα γενικό κοινό και δεν στοχεύουν ούτε απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι εκ παραδρομής έχουμε συλλέξει δεδομένα ανηλίκων, θα προχωρούμε απευθείας σε διαγραφή τους.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας ή να καταστεί αναγνωρίσιμη. Μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, για τους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας που αυτά προορίζονται και όχι περισσότερα από αυτά που χρειάζονται.

Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες:

(i) Κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση των λειτουργιών του

Υποχρεωτικά: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικό πρόσβασης (συνθηματικό).
Προαιρετικά: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, μεθόδους πληρωμής κλπ.

(ii) Κατά την πραγματοποίηση κάποιας παραγγελίας/ αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

Ενδεικτικά:
Όνομα, επίθετο, όνομα εταιρείας, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση χρέωσης), τυχόν στοιχεία τιμολόγησης όπως πχ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση που ζητηθεί τιμολόγιο ως παραστατικό πληρωμής), πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ειδικές σημειώσεις/ οδηγίες από εσάς σχετικά με την παραγγελία σας κλπ.

Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής είτε παραγγέλνετε ως απλός επισκέπτης, είτε έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη.

Ωστόσο για τους χρήστες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας, εκτός των ανωτέρω συλλέγουμε ενδεικτικά και:
Ιστορικό παραγγελιών/ αγορών στις οποίες έχετε προβεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεδομένα σύνδεσης στο λογαριασμό.

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας τα ανωτέρω δεδομένα εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται. Μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες σας ανά πάσα στιγμή.

Η διαδικασία πληρωμής της παραγγελίας σας πραγματοποιείται μέσω χρέωσης πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών από την διεθνή υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe με την οποία συνεργαζόμαστε, αποκλειστικά μέσω ασφαλούς και ελεγχόμενου περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των στοιχείων της συναλλαγής. Οι εν λόγω πληροφορίες των χρηστών (στοιχεία και κωδικοί ασφαλείας των καρτών) δεν αποθηκεύονται σε καμία περίπτωση από τις Εκδόσεις Δέλτος.

Σε περίπτωση που ο παραλήπτης των πρϊόντων της παραγγελίας είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον πελάτη και το πρόσωπο χρέωσης (πχ. δώρα), ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού προσώπου, για την υποβολή και καταχώριση των τυχόν απαραίτητων προσωπικών δεδομένων του που θα επιτρέψουν την διενέργεια της αποστολής και εκτέλεσης της παραγγελίας και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι των Εκδόσεων Δέλτος.

(iii) Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα μας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο πχ. μέσω email για αποστολή παραπόνων ή σχολίων σας κλπ.

(iv) Κατά την εγγραφή σας μέσω της Ιστοσελίδας στα ενημερωτικά μας δελτία- newsletters (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)).

(v) Kατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, μόνο όσες τεχνικές πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από τα Cookies που έχετε επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα.

Τονίζουμε ότι εάν δεν συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, δεν θα μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων και μπορεί να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή να υπάρξει αδυναμία πρόσβασης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας ή αδυναμία αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων πέραν εκείνων που είναι υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες, αλλά χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για κάθε αλλαγή ή προσθήκη στα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε, ώστε να γίνει επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών. Οι Εκδόσεις Δέλτος δεν φέρουν ευθύνη για μη ενημέρωση και ανακρίβεια των δεδομένων, στα οποία δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιες νομικές βάσεις:

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος μας είναι να παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους κατωτέρω σκοπούς.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:

• Κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Ιστοσελίδα

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς διαχείρισης της εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ώστε να δημιουργήσετε λογαριασμό σε αυτό, προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες του και να διευκολύνονται οι μεταξύ μας συναλλαγές. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Οι Εκδόσεις Δέλτος διατηρούν δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων Χρήσης, μη φέροντας καμία ευθύνη σχετικά. Επίσης οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής του προσωπικού του λογαριασμού, αποστέλλοντας σχετικό email στις Εκδόσεις Δέλτος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deltos.gr.

• Κατά την πραγματοποίηση κάποιας παραγγελίας/ αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά και κατά την εν γένει χρήση του λογαριασμού σας

Εφόσον υποβάλλετε κάποια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη σύναψη και ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης και ιδίως για:

– την ταυτοποίησή σας και τη διασφάλιση της πρόσβασής σας στο λογαριασμό σας (εφόσον διαθέτετε),
– την ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την επικοινωνία μας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας και την εξυπηρέτησή σας σχετικά με τη διεκπεραίωσή της,
– την υποβολή και εκτέλεση της παραγγελίας σας, δηλαδή για την τιμολόγηση, πληρωμή και αποστολή της παραγγελίας.

Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Κάποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία πελατών μας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία όπως πχ δεδομένα που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων μας, όπως για σκοπούς ασφάλειας του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα και ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, ή για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας (πχ. ιστορικό παραγγελιών).

Τονίζουμε ξανά ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας εάν δεν επεξεργαστούμε τα υποχρεωτικά προσωπικά σας δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός και αν ορισμένες πληροφορίες ορίζονται ως προαιρετικές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε ψηφιακά βιβλία (e-books), απαιτείται να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς μόνο μέσα από το λογαριασμό σας αυτό μπορούν τα e-books να είναι τεχνικά διαθέσιμα σε εσάς.

• Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης/ υποστήριξης χρηστών/ πελατών

Προκειμένου στο πλαίσιο διαχείρισης και βελτίωσης των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης/ υποστήριξης χρηστών/ πελατών, επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα πχ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων/ ερωτημάτων σας και την επικοινωνία μαζί σας και γενικά για να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αιτήματά σας πχ. αιτήματα επιστροφής προϊόντων, διαχείριση καταγγελιών/ παραπόνων. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διαφύλαξη και προστασία των εν λόγω έννομων συμφερόντων μας. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας για τη διαχείριση της παραγγελίας σας, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται με νομική βάση την εκτέλεση της σύμβασής μας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

• Για την εξάλειψη σφαλμάτων, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας και για την τεχνική υποστήριξή της

Για να καταστεί δυνατή η εξάλειψη δυσλειτουργιών ή η διάγνωση και επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων στην Ιστοσελίδα, για σκοπούς ασφάλειας, ομαλής λειτουργίας και ακεραιότητάς της, για την προστασία από κακόβουλους χρήστες, αλλά και για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση της και την εμπειρία σας, επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Για τους ανωτέρω σκοπούς νομική βάση της επεξεργασίας είναι η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων μας τα οποία περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας, ή σχετική νομική μας υποχρέωση.

• Κατά την εγγραφή σας μέσω της Ιστοσελίδας στα ενημερωτικά μας δελτία- newsletters

Μέσα από την Ιστοσελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) προκειμένου να εγγραφείτε στα δελτία ενημερώσεών μας (newsletters). Με αυτό τον τρόπο μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε να χρησιμοποιήσουμε το email σας προκειμένου να σας αποστέλλουμε περιστασιακά ενημερώσεις/ newsletters για υπηρεσίες/ προϊόντα μας, καθώς και διαφημιστικό προωθητικό υλικό για νέα προϊόντα, προσφορές, εκπτώσεις κλπ. Αποστέλλουμε newsletters μόνο στους χρήστες που εγγράφονται σε αυτά μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των παραληπτών.

Ωστόσο, μπορείτε να απεγγραφείτε από το σύστημά μας αποστολής newsletters ανακαλώντας ανά πάσα στιγμή τη σχετική σας συγκατάθεση και να διαγραφείτε από τις λίστες επικοινωνίας.

Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται περιέχει ένα σύνδεσμο για τη διακοπή λήψης μηνυμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή σας και στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση info@deltos.gr.

• Γενικά για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (πχ. νομοθεσία προστασίας δεδομένων, φορολογική/ εμπορική), και προκειμένου η Επιχείρηση να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το νόμο.

• Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων προς το συμφέρον της Επιχείρησης σε δικαστική ή σε εξωδικαστική διαδικασία, εκτός και εάν υπερτερεί το συμφέρον σας να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα αυτά.

Οι Εκδόσεις Δέλτος δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Γνωστοποίηση προσωπικών σας δεδομένων – Αποδέκτες:

– το προσωπικό των Εκδόσεων Δέλτος που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας για την εκτέλεση των καθηκόντων ή εργασιών που του έχουν ανατεθεί.

– αποκλειστικά εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, δηλαδή συνεργαζόμενες με τις Εκδόσεις Δέλτος επιχειρήσεις και πάροχοι υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην εκπλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης και στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Ενδεικτικά ενδέχεται να τα διαβιβάζουμε:

Σε εξωτερικούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ταχυ)μεταφορών για την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή της παραγγελίας σας, σε παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών/ προϊόντων για τη λειτουργία, φιλοξενία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Ιστοσελίδας, την επεξεργασία, εξυπηρέτηση και εκτέλεση των συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας και τη λήψη και αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας.

– Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής μας σε δημόσιες αρχές και φορείς (πχ. ΑΑΔΕ) και σε άλλους δημόσιους φορείς όπως αρμόδιες εποπτικές, δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές ελεγκτικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Επιχείρηση δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, η Επιχείρησή μας δεν θα προβεί ποτέ σε σκόπιμο διαμοιρασμό, σε πώληση ή ενοικίαση προσωπικών σας δεδομένων.

Διασύνδεση πληροφοριών και σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους:

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της Ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ), η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων:

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από τις Εκδόσεις Δέλτος στις βάσεις δεδομένων τους μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό χρήστη στην Ιστοσελίδα. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την πραγματοποίηση κάποιας παραγγελίας/ αγοράς, διατηρούνται μέχρι να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, εκτός εάν η διατήρηση επιβάλλεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου πχ για φορολογικούς σκοπούς, προστασία από απάτες κλπ ή για να διασφαλίσουμε τις έννομες αξιώσεις μας. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα (10) ετών, εκτός αν υπάρχει κάποια εκκρεμής δικαστική διαδικασία. Τα δεδομένα που συλλέγονται εξαιτίας επικοινωνίας σας μαζί μας στα πλαίσια αιτημάτων εξυπηρέτησης, θα διατηρηθούν μέχρι τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών ή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απάντησή μας προς εξυπηρέτηση του αιτήματος. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε δεδομένα με βάση συγκατάθεσή σας, θα διατηρηθούν μέχρι να ανακληθεί αυτή από μέρους σας (πχ. newsletters- με την απεγγραφή σας από αυτά).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Οι Εκδόσεις Δέλτος έχουν λάβει όλα τα εύλογα τεχνικής και οργανωτικής φύσεως μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποφυγή απώλειας, αλλοίωσης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης αυτών. Βέβαια όπως πολύ καλά γνωρίζετε η χρήση του διαδικτύου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής.

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα:

Έχετε τα εξής δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και με την επιφύλαξη υπαγωγής σε κάποια από τις εξαιρέσεις που θέτει η νομοθεσία:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των στοιχείων σας που τηρούνται, επιβεβαίωση κατά πόσο αυτά αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και με ποιο τρόπο.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών δεδομένων, συμπλήρωση ελλείψεων αυτών ή επικαιροποίησή τους.

Δικαίωμα διαγραφής:

Κατά περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας πχ. αν δεν χρειάζονται πλέον για κανένα σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή αν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα κλπ. Εφόσον έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαγραφή (πχ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας της Επιχείρησης).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβειά τους για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, είτε επειδή θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων, είτε γιατί ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά χρειάζεστε εσείς τα δεδομένα για λόγους που αφορούν τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων, είτε γιατί έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία και έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή μέχρι να επαληθευτεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας έναντι των νόμιμων λόγων επεξεργασίας από την Επιχείρηση.

Δικαίωμα εναντίωσης:

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωση παύει η επεξεργασία, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν του δικαιώματός σας ή των συμφερόντων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε σχετικά.

Δικαίωμα φορητότητας:

Μπορείτε να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε εσάς ή απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βασει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια σύμβασης και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοποιημένα μέσα, εκτός αν το δικαίωμα αυτό περιορίζεται από το νόμο.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Σε περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή εγγράφως, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Η άσκηση κάποιων δικαιωμάτων μπορεί να μην επιτρέψει τη σύναψη ή ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης.

Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων σας είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ή αν ασκείται καθ’ επανάληψη, οπότε ενδέχεται να επιβληθεί καταβολή ευλόγου τέλους. Γίνεται προσπάθεια ώστε τα αιτήματα να απαντώνται εντός 1 μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται. Για την εν λόγω παράταση και τους λόγους αυτής σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται ο αιτών εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Το αίτημά σας πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια. Επίσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, προκειμένου να ασκηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα και να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας. Πρόκειται για ένα κατάλληλο μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τις λάβει. Σε περίπτωση που τυχόν δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμά σας θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα για την άρνησή μας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλλετε γραπτώς αίτημα στις Εκδόσεις Δέλτος είτε με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση της έδρας της που αναφέρεται ανωτέρω, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@deltos.gr. Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μέσω του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα (πχ. διόρθωση κάποιων στοιχείων σας).

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr).

Πολιτική Cookies:

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στην Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (πχ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη). Γενικά, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύουν τις τάσεις, για τη διαχείριση των ιστοσελίδων, για την παρακολούθηση των κινήσεων των επισκεπτών καθώς και για τη συγκέντρωση δημογραφικών πληροφοριών. Τα Cookies εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία κάποιας ιστοσελίδας μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για όλους τους άλλους τύπους Cookies χρειάζεται η άδειά σας.

Τα Cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε επισκέπτη. Η Επιχείρηση δε συνδυάζει τις γενικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies με προσωπικές πληροφορίες με σκοπό την ταυτοποίηση ενός επισκέπτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies δε συνδέονται με καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στην Ιστοσελίδα.
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή μη-προσωπικών πληροφοριών, που μεταδίδονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Αυτός ο τύπος Cookie διαχειρίζεται από την Google για την παροχή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστοσελίδων. H Google παρέχει κάποιες επιλογές προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως περιγράφεται στη σελίδα www.google.com/policies/privacy/partners/ σχετικά με τα Cookies της Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Google Analytics, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Πολλά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο παρέχουν την επιλογή απενεργοποίησης των Cookies, ώστε να αποτρέψουν το πρόγραμμα περιήγησης από την αποδοχή των Cookies ή για να ενεργοποιήσουν την επιλεκτική χρήση αυτών. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπετε τη χρήση Cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ενδέχεται ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες των ιστοσελίδων να μην λειτουργούν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα Cookies, μπορούν να βρεθούν στις ρυθμίσεις του κάθε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο:

https://support.microsoft.com/el-gr/microsoft-edge

https://support.google.com/chrome/answer

https://support.apple.com/el-gr

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

https://support.mozilla.org/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να ανατρέξετε και στη διεύθυνση: https://allaboutcookies.org/

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου επισκεπτών/ χρηστών:

Οι Εκδόσεις Δέλτος μπορούν να τροποποιούν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, ενημερώνοντας τους χρήστες για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή με κάθε πρόσφορο μέσο. Οποιαδήποτε ανανεωμένη Πολιτική Απορρήτου θα είναι σαφώς διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας.