Μυθολογία σε απλά Ελληνικά

Η σειρά “Μυθολογία σε απλά Ελληνικά” αντλεί θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης του γραπτού λόγου. Τα βιβλία είναι γραμμένα σε όσο πιο απλή γλώσσα γίνεται, ώστε ο ξενό­γλωσ­σος σπουδαστής να μπορεί να διαβάσει τα κείμενα χωρίς τη βοήθεια λεξικού.

Τα βιβλία περιλαμβάνουν την ερμηνεία των πιο δύσκολων λέξεων στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Γερμανικά, καθώς και ασκήσεις κατανόησης
με τις λύσεις τους.

Η σειρά “Μυθολογία σε απλά Ελληνικά” αντλεί θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης του γραπτού λόγου. Τα βιβλία είναι γραμμένα σε όσο πιο απλή γλώσσα γίνεται, ώστε ο ξενό­γλωσ­σος σπουδαστής να μπορεί να διαβάσει τα κείμενα χωρίς τη βοήθεια λεξικού.

Τα βιβλία περιλαμβάνουν την ερμηνεία των πιο δύσκολων λέξεων στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Γερμανικά, καθώς και ασκήσεις κατανόησης
με τις λύσεις τους.

Η σειρά "Μυθολογία σε απλά Ελληνικά" αντλεί θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης του γραπτού λόγου. Τα βιβλία είναι γραμμένα σε όσο πιο απλή γλώσσα γίνεται, ώστε ο ξενό­γλωσ­σος σπουδαστής να μπορεί να διαβάσει τα κείμενα χωρίς τη βοήθεια λεξικού. Τα βιβλία περιλαμβάνουν την ερμηνεία των πιο δύσκολων λέξεων στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Γερμανικά, καθώς και ασκήσεις κατανόησης με τις λύσεις τους.

Μύθοι

€ 9,54

9,54 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

Ήρωες

€ 9,54

9,54 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ