Εκπτωτικά Πακέτα

Τα εκπτωτικά πακέτα σας προσφέρουν την ευκαιρία να αποκτήσετε μια ευρύτερη γκάμα υλικού, σε πολλούς συνδυασμούς, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης στο οποίο βρίσκεστε.

Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη εξάσκηση στα ελληνικά, ιδιαίτερα αν δεν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποκτάτε και υλικό που θα χρειαστείτε σύντομα, όσο συνεχίζετε τα μαθήματά σας.

Τα εκπτωτικά πακέτα σας προσφέρουν την ευκαιρία να αποκτήσετε μια ευρύτερη γκάμα υλικού, σε πολλούς συνδυασμούς, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης στο οποίο βρίσκεστε.

Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη εξάσκηση στα ελληνικά, ιδιαίτερα αν δεν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποκτάτε και υλικό που θα χρειαστείτε σύντομα, όσο συνεχίζετε τα μαθήματά σας.

Τα εκπτωτικά πακέτα σας προσφέρουν την ευκαιρία να αποκτήσετε μια ευρύτερη γκάμα υλικού, σε πολλούς συνδυασμούς, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης στο οποίο βρίσκεστε. Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη εξάσκηση στα ελληνικά, ιδιαίτερα αν δεν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποκτάτε και υλικό που θα χρειαστείτε σύντομα, όσο συνεχίζετε τα μαθήματά σας.

Αρχάριοι

38,16 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

65,30 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

73,78 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

73,78 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

Μέσοι

66,14 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

84,80 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

30,53 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

Προχωρημένοι

33,92 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

46,22 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

61,06 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

80,14 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

76,72 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ

92,62 με ΦΠΑ+ ΚΑΛΑΘΙ